经营费用生产费用运行费用

Betriebskosten (S)

jing1 ying2 fei4 yong4 sheng1 chan3 fei4 yong4 yun4 xing2 fei4 yong4

Bedeutung / Übersetzung

Betriebskosten (S)

Chinesische Zeichen

经营费用生产费用运行费用

Langzeichen

經營費用生產費用運行費用