中国足球超级联赛

Chinese Super League

zhong1 guo2 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4

Bedeutung / Übersetzung

Chinese Super League

Chinesische Zeichen

中国足球超级联赛

Langzeichen

中國足球超級聯賽