中国领导人邓小平

Deng Xiaoping

zhong1 guo2 ling3 dao3 ren2 deng4 xiao3 ping2

Bedeutung / Übersetzung

Deng Xiaoping

Chinesische Zeichen

中国领导人邓小平

Langzeichen

中國領導人鄧小平