欧盟暨俄国高峰会

EU-Russland-Gipfel (S, Pol)

ou1 meng2 ji4 e2 guo2 gao1 feng1 hui4

Bedeutung / Übersetzung

EU-Russland-Gipfel (S, Pol)

Chinesische Zeichen

欧盟暨俄国高峰会

Langzeichen

歐盟暨俄國高峰會