防城港市

Fangchenggang (Geo)

fang2 cheng2 gang3 shi4

Bedeutung / Übersetzung

Fangchenggang (Geo)

Chinesische Zeichen

防城港市

Langzeichen

防城港市