共工氏

Gong Gong (Eig, Pers)

gong4 gong1 shi4

Bedeutung / Übersetzung

Gong Gong (Eig, Pers)

Chinesische Zeichen

共工氏

Langzeichen

共工氏