及时供应的管理方式

just in time (liefern) (EDV)

ji2 shi2 gong1 ying4 de5 guan3 li3 fang1 shi4

Bedeutung / Übersetzung

just in time (liefern) (EDV)

Chinesische Zeichen

及时供应的管理方式

Langzeichen

及時供應的管理方式