阆中市

Langzhong (Geo)

lang2 zhong1 shi4

Bedeutung / Übersetzung

Langzhong (Geo)

Langzhong (Gesch)

Chinesische Zeichen

阆中市

Langzeichen

閬中市