别把这事挂在心上

nimm dir das nicht zu Herzen (V)

bie2 ba3 zhe4 shi4 gua4 zai4 xin1 shang4

Bedeutung / Übersetzung

nimm dir das nicht zu Herzen (V)

Chinesische Zeichen

别把这事挂在心上

Langzeichen

別把這事掛在心上