黔江

Qianjiang Tujiazu-Miaozu autonomous (Ort in Sichuan) (Eig, Geo)

qian2 jiang1

Bedeutung / Übersetzung

Qianjiang Tujiazu-Miaozu autonomous (Ort in Sichuan) (Eig, Geo)

Chinesische Zeichen

黔江

Langzeichen

黔江