一千九百九十一

1991 (tausendneunhunderteinundneunzig)

yi1 qian1 jiu3 bai3 jiu3 shi2 yi1

Bedeutung / Übersetzung

1991 (tausendneunhunderteinundneunzig)

Chinesische Zeichen

一千九百九十一

Langzeichen

一千九百九十一