基督教社会联盟主席职位

CSU-Vorsitz -m- (S, Pol)

ji1 du1 jiao4 she4 hui4 lian2 meng2 zhu3 xi2 zhi2 wei4

Bedeutung / Übersetzung

CSU-Vorsitz -m- (S, Pol)

Chinesische Zeichen

基督教社会联盟主席职位

Langzeichen

基督教社會聯盟主席職位