基本的保险装置

Grundsicherung (S)

ji1 ben3 de5 bao3 xian3 zhuang1 zhi4

Bedeutung / Übersetzung

Grundsicherung (S)

Chinesische Zeichen

基本的保险装置

Langzeichen

基本的保險裝置