洪秀全

Hong Xiuquan (Eig, Pers, 1814 - 1864)

hong2 xiu4 quan2

Bedeutung / Übersetzung

Hong Xiuquan (Eig, Pers, 1814 - 1864)

Chinesische Zeichen

洪秀全

Langzeichen

洪秀全