九寨沟风景名胜区

Jiuzhaigou

jiu3 zhai4 gou1 feng1 jing3 ming2 sheng4 qu1

Bedeutung / Übersetzung

Jiuzhaigou

Chinesische Zeichen

九寨沟风景名胜区

Langzeichen

九寨溝風景名勝區