照相机曝光

Kamerabelichtung, Kameraaufnahme (S)

zhao4 xiang4 ji1 pu4 guang1

Bedeutung / Übersetzung

Kamerabelichtung, Kameraaufnahme (S)

Chinesische Zeichen

照相机曝光

Langzeichen

照相機曝光