撬钱柜的小偷

Knacker (S)

qiao4 qian2 gui4 de5 xiao3 tou1

Bedeutung / Übersetzung

Knacker (S)

Chinesische Zeichen

撬钱柜的小偷

Langzeichen

撬錢櫃的小偷