多目标重返大气层载具

MIRV

duo1 mu4 biao1 chong2 fan3 da4 qi4 ceng2 zai4 ju4

Bedeutung / Übersetzung

MIRV

Chinesische Zeichen

多目标重返大气层载具

Langzeichen

多目標重返大氣層載具