向您致以衷心的问候

Mit freundlichen Grüßen

xiang4 nin2 zhi4 yi3 zhong1 xin1 de5 wen4 hou4

Bedeutung / Übersetzung

Mit freundlichen Grüßen

Chinesische Zeichen

向您致以衷心的问候

Langzeichen

向您致以衷心的問候