神舟号飞船

Shenzhou

shen2 zhou1 hao4 fei1 chuan2

Bedeutung / Übersetzung

Shenzhou

Chinesische Zeichen

神舟号飞船

Langzeichen

神舟號飛船