守望教会

Shou Wang-Gemeinde (Eig, Org)

shou3 wang4 jiao4 hui4

Bedeutung / Übersetzung

Shou Wang-Gemeinde (Eig, Org)

Chinesische Zeichen

守望教会

Langzeichen

守望教會