不抹灰泥的石墙

Trockenbau (S)

bu4 mo3 hui1 ni2 de5 shi2 qiang2

Bedeutung / Übersetzung

Trockenbau (S)

Chinesische Zeichen

不抹灰泥的石墙

Langzeichen

不抹灰泥的石牆