能引的引出来能流的流出来坚决不能生下来

??? (V)

neng2 yin3 de5 yin3 chu1 lai5 neng2 liu2 de5 liu2 chu1 lai5 jian1 jue2 bu4 neng2 sheng1 xia4 lai5

Bedeutung / Übersetzung

??? (V)

Chinesische Zeichen

能引的引出来能流的流出来坚决不能生下来

Langzeichen

能引的引出來能流的流出來堅決不能生下來