短距离无线通讯技术

Wibree (S)

duan3 ju4 li2 wu2 xian4 tong1 xun4 ji4 shu4

Bedeutung / Übersetzung

Wibree (S)

Chinesische Zeichen

短距离无线通讯技术

Langzeichen

短距離無線通訊技術