周敦颐

Zhou Dunyi (Pers)

zhou1 dun1 yi2

Bedeutung / Übersetzung

Zhou Dunyi (Pers)

Chinesische Zeichen

周敦颐

Langzeichen

周敦頤