国际标准音像制品编码

ISRC

guo2 ji4 biao1 zhun3 yin1 xiang4 zhi4 pin3 bian1 ma3

Bedeutung / Übersetzung

ISRC

Chinesische Zeichen

国际标准音像制品编码

Langzeichen

國際標準音像製品編碼