符合情况的项目画一个钩

Zutreffendes ankreuzen.

fu2 he2 qing2 kuang4 de5 xiang4 mu4 hua4 yi1 ge4 gou1

Bedeutung / Übersetzung

Zutreffendes ankreuzen.

Chinesische Zeichen

符合情况的项目画一个钩

Langzeichen

符合情況的項目畫一個鉤